Europese Fibronectine Studie – EuFis

Vroeggeboorte komt wereldwijd voor in ongeveer 5-13% van de zwangerschappen en is de voornaamste oorzaak van perinatale sterfte en neonatale morbiditeit. Indien er sprake is… Jaarindex | 28 maart 2017

Afgeronde studie: APOSTEL-1

Wat is de toegevoegde voorspellende waarde van de fFN-test naast de CL-meting bij zwangere vrouwen met een dreigende vroeggeboorte tussen de 24 en 34 weken… Samenvatting | 1 maart 2013