Markers of UncomPlicated Pregnancies In the 1st Trimester: MUPPIT-studiarkers of UncomPlicated Pregnancies In the 1st Trimester: MUPPIT-studie

Door het vroegtijdig identificeren van vrouwen met een hoog risico op zwangerschapscomplicaties zoals pre-eclampsie, groeivertraging, vroeggeboorte en diabetes gravidarum, kan er eerder in de zwangerschap intensieve… Jaarindex | 28 maart 2017

Kwantitatieve kwaliteitsbeoordeling nekplooimeting: we meten met twee maten

De combinatietest is in Nederland de methode om te screenen op trisomie 21, 13 en 18. De nekplooi (NT)-meting is een belangrijk onderdeel van deze… Samenvatting | 1 september 2013

Het 12-13 weken echoscopisch onderzoek

De informatie die een echoscopisch onderzoek bij 12-13 weken kan verschaffen neemt toe. In combinatie met biochemische markers, dopplermetingen van de arteria uterinae en de… Samenvatting | 1 november 2012

Bloedtest om geslacht foetus te bepalen doet het goed

Devaney SA, Palomaki GE, Scott JA, Bianchi DW. Noninvasive fetal sex determination using cell-free fetal DNA. A systematic review and meta-analysis. JAMA. 2011; 306(6): 627-636.… Berichten | 7 december 2011

De maternale bloedtest op foetale trisomie 21, de heili- ge graal binnen handbereik!

In maart van dit jaar was het weer zover. In de verschillende kranten verschenen artikelen over de ontwikkeling van een bloedtest op het downsyndroom en… Samenvatting | 1 december 2011

Implementatie NVOG- modelprotocol ‘Datering van de zwangerschap’

Op 17 maart 2010 is het modelprotocol Datering van de zwangerschap aangenomen door de leden van de NVOG. Dit protocol is tot stand gekomen na… Samenvatting | 1 september 2011

Ervaringen met een zwangerschapsafbreking

Zwangerschapsafbreking tussen de 13 en 20 weken zwangerschap heeft een grote impact op degenen die het ondergaan. Kelly T, Suddes J,Howel D et al. Comparing… Berichten | 10 januari 2011

Nieuwe WHO-richtlijnen voor de behandeling en preventie van HIV

<p>Eind 2009 heeft de WHO nieuwe richtlijnen gepubliceerd voor de behandeling en preventie van HIV, ook specifiek voor moeder-kind transmissie van HIV en zuigelingvoeding bij… Berichten | 30 juni 2010

Invloed leefstijl en conditie op foetale groei

Hebben fysieke condities en leefstijlgewoonten van de moeder invloed op een groeibeperking van de foetus in het eerste trimester van de zwangerschap? Risk Factors and… Berichten | 2 juni 2010

Angst voor een miskraam

Een dreigende miskraam in het 1e trimester van de zwangerschap maakt een moeder vaak angstig. In deze systematic review werden 14 studies geïncludeerd, die het… Berichten | 1 april 2010