Kwaliteitsbeoordeling van derde trimester biometrie in de IUGR Risk Selection Study (IRIS)

Foetale groeirestrictie is een van de belangrijkste risicofactoren voor perinatale morbiditeit en mortaliteit. Echoscopische biometrie is een belangrijk instrument om foetale groei te monitoren. Hoewel… Samenvatting | 1 maart 2021

Richtlijn foetale groeirestrictie (NTOG 2018 #5)

In oktober 2017 is de herziene richtlijn Foetale Groei Restrictie¬†verschenen. De belangrijkste veranderingen voor¬†het veld, een aantal discussiepunten over mogelijke toekomstige¬†ontwikkelingen en het proces van… Overige publicatie | 15 oktober 2018