Sectio lijkt niet beschermend voor anale incontinentie bij eerder sfincterletsel

Internationale richtlijnen adviseren vrouwen met asymptomatisch sfincterletsel te counselen voor een sectio om de sfincterfunctie te beschermen, het ontbreekt echter aan bewijs. Deze Franse multicenter… Samenvatting | 15 februari 2021

Honderd jaar tang in Kielland

In het vorig nummer van het Tijdschrift voor Obstetrie en Gynaecologie is het eerste deel van dit artikel geplaatst: Honderd jaar tang van Kielland. Eponiemen,… Samenvatting | 1 februari 2012