Installatie Wetenschapscommissie

  Op vrijdag 29 februari jl. installeerde het bestuur van de KNOV de Wetenschapscommissie van de KNOV. Dat gebeurde in de namiddag tijdens een korte… Samenvatting | 1 april 2008

Wat helpt de baring vooruit?

Het is een uitdaging om steeds opnieuw interessante buitenlandse sprekers te vinden voor de Kennispoort conferentie. Ook dit jaar is dat weer gelukt met de… Berichten | 28 november 2007

Werk aan de winkel

Kennispoort 2006 schetst agenda voor verloskundig onderzoek Tijdens Kennispoort 2006 luidde de centrale vraag: “Op welke wijze kan het onderzoek naar de ‘normale verloskunde’ optimaal… Berichten | 1 maart 2007

Als ik voor 1 dag president was…

In deze nieuwe rubriek nodigt de redactie een collega uit om te vertellen wat hij/zij als president zou doen om het verloskunde onderzoek 1 impuls… Berichten | 20 juni 2006

Mid-pregnancy drop

In dit onderzoek is bekeken of de mid-pregnancy drop en de boekingsbloeddruk bruikbaar zijn als voorspellende tests voor het ontwikkelen van pre-eclampsie. Scriptie | 6 juni 2006

Vliegen in het derde trimester van de zwangerschap

Het inventariseren van de risico’s van vliegen tijdens het derde trimester van de zwangerschap, om op basis hiervan duidelijkheid creëren voor verloskundige hulpverleners, luchtvaart- en… Scriptie | 2 juni 2005