Naar meer continuïteit en cliënt gecentreerde zorg in integrale geboortezorg

Het doel van deze kwalitatieve studie in Nederland was om inzicht te geven in de meningen van zorgverleners in de geboortezorg en andere belanghebbenden over… Berichten | 23 januari 2017

Nog geen consensus over invulling integrale zorg

Deze Nederlandse beschrijvende studie geeft inzicht in de mate van consensus tussen verschillende beroepsgroepen in de geboortezorg over bevorderende en belemmerende factoren bij een overgang… Berichten | 28 april 2016

Wat maakt samenwerking goed?

Het doel van deze scoping review was om factoren te identificeren die verband houden met goede samenwerking en communicatie in de geboortezorg: tussen zorgverleners onderling… Berichten | 28 april 2016

Meppel, voorbeeld van moderne geboortezorg

In juni 2012 werd hier verslag gedaan van verloskundige ontwikkelingen in onder andere Meppel. De maatschap gynaecologie van het ziekenhuis Meppel ging fuseren met die… Samenvatting | 1 april 2014

Aandacht voor zowel kwetsbaarheid als sterkte van de vrouw op het Kennispoortcongres

Het veranderende gezicht van de verloskunde. Dat was het thema van het Kennispoort­ congres 2014. Anders samenwerken met elkaar, cliënten in een andere bevolkings­ samenstelling,… Samenvatting | 1 maart 2014

Goed bezochte kick-off Netwerk Geboortezorg

Het Netwerk Geboortezorg Noordwest Nederland organiseerde op dinsdag 14 mei zijn eerste netwerkevenement in Diemen. Alle professionals op het gebied van geboortezorg in Noord-Holland en… Samenvatting | 1 juni 2013