Relatie tussen voorgenomen plaats van bevalling en angst en depressie

Het debat over de veiligheid van de thuisbevalling en het dalend percentage thuisbevallingen geven aanleiding om te onderzoeken of er een verband is tussen de… Samenvatting | 19 februari 2017