Besluitvorming over inleiden van de baring: routinebehandeling of weloverwogen keuze?

Net als in Nederland is ook in Engeland het aantal inleidingen van de baring de laatste decennia gestegen, met grote regionale verschillen. Dat is een… Samenvatting | 29 november 2021

Ervaringen van vrouwen met gezamenlijke besluitvorming over inleiding en primaire sectio

Bevallingen worden steeds vaker gepland door het inleiden van de baring of door een keizersnede. In westerse landen wordt momenteel een op de drie bevallingen… Samenvatting | 24 augustus 2021

Ervaringen van vrouwen met gezamenlijke besluitvorming en geïnformeerde keuzes in de geboortezorg

Keuzebepaling, besluitvorming en autonomie zijn kernbegrippen in de huidige geboortezorg. De onderzoekers includeerden in deze systematische review kwalitatieve studies om beter inzicht te krijgen in… Samenvatting | 12 maart 2021

Ervaringen van Australische vrouwen over besluitvorming bij inleiding van de baring

Wereldwijd neemt in met name hoge-inkomenslanden het percentage inleidingen toe. De richtlijnen over inleiden en de sterkte van de onderliggende evidence verschillen aanzienlijk per indicatie,… Samenvatting | 21 september 2020

Dilemma’s van Nederlandse verloskundigen-in-opleiding bij gezamenlijke besluitvorming

In Nederland zijn de plaats van geboorte, baringshoudingen en pijnverlichting onderwerp van voorkeursgevoelige beslissingen. Hierbij is in de begeleiding van zwangere vrouwen de verloskundige vaak… Samenvatting | 6 december 2018

Behoefte van ouders en zorgverleners aan interprofessionele educatie in gezamenlijke besluitvorming

Gezamenlijke besluitvorming (GB) is een essentiële en uitdagende component van hoogwaardige geboortezorg. Daarom wilden de onderzoekers met ouders en zorgverleners een interventie ontwikkelen om GB… Samenvatting | 27 november 2018

Hoe komen vrouwen met een hoog-risico zwangerschap tot thuis bevallen?

Sommige vrouwen met een risicovolle zwangerschap gaan tegen medisch advies in en kiezen voor een thuisbevalling. Nederlandse onderzoekers verkenden hoe vrouwen over hun wens om… Samenvatting | 26 november 2018

Zuidoost Brabant en Limburg: e-learning gezamenlijke besluitvorming binnenkort van start

Werkt u als zorgverlener in de geboortezorg in de regio Zuidoost Brabant of Limburg? Dan is de nieuwe e-learning over gezamenlijke besluitvorming van 9 januari… Berichten | 4 januari 2018

Korte vragenlijst meet gezamenlijke besluitvorming in geboortezorg

Gezamenlijke besluitvorming (GB) heeft verband met betere gezondheidsuitkomsten. Er bestaan vragenlijsten, zoals SDM-Q-9, die GB meten in de gezondheidszorg , maar deze hebben volgens de… Samenvatting | 25 juni 2017

Het proces van gezamenlijke besluitvorming over de plaats van bevalling

Nederlandse laag-risico vrouwen kunnen zelf de plaats van de bevalling kiezen. Om de besluitvorming ten aanzien van plaats van bevalling zo optimaal mogelijk te faciliteren… Samenvatting | 20 juni 2017