Literatuurstudie naar gezondheidsvaardigheden van zwangere vrouwen

Gezondheidsvaardigheden spelen een cruciale rol tijdens de zwangerschap, omdat gezondheidsgedrag van de moeder zowel haar eigen gezondheid als die van haar kind beïnvloedt. Het doel… Samenvatting | 13 september 2021

Aandacht voor vrouwen met beperkte gezondheidsvaardigheden in gezamenlijke besluitvorming

Gezamenlijke besluitvorming vereist gezondheidsvaardigheden om informatie te verkrijgen, te begrijpen, te beoordelen en toe te passen. Deze kwalitatieve Nederlandse studie onderzocht bij vrouwen die varieerden… Samenvatting | 17 mei 2021

Het veranderende gezicht van de verloskunde

Een van de centrale thema’s van het congres Kennispoort Verloskunde 2014 is gezondheidsbevordering bij kwetsbare groepen. Keynote-speaker Marie-Louise Essink-Bot zet helder een aantal aandachtpunten voor… Samenvatting | 1 april 2014