Dataverzameling IRIS-studie start in maart. De beste stuurlui spreken dezelfde taal!

Een scenario: een zwangere wordt naar het ziekenhuis verwezen omdat de eerstelijnsverloskundige bezorgd is over de groei van haar ongeboren kind. De verloskundige heeft haar… Samenvatting | 1 maart 2014

Een betere methode om premature SGA kinderen te detecteren?

Ferdynus C, Quantin C, Abrahamowitcz M et al. Comparison of the ability of alternative birthweight and fetal weight standards to identify preterm newborns at increased… Berichten | 17 februari 2014

Opsporing van foetale groeivertraging

Foetale groeivertraging opsporen is een van de belangrijkste taken in de prenatale zorg. Jaarlijks wordt ongeveer 10% van de kinderen geboren met een geboortegewicht onder… Overige publicatie | 1 maart 2013

Malaria in pregnancy: ultrasound studies of fetal growth

This thesis summarizes the eforts and results that have been made on the hai-Burmese  border for a large project of: malaria in pregnancy – ultrasound… Promotie | 20 juni 2012

Proefschrift: Virtual embryoscopy

In dit proefschrift worden de opmerkelijke mogelijkheden beschreven van de Barco I-Space. Dit is een innovatieve beeldvormende techniek voor het driedimensionaal (3D) bestuderen van normale… Berichten | 29 juni 2009

Gewichtsveranderingen in eerste twee weken

In de Acta Pædiatrica (2008, Volume 97, pag. 425– 429) staan de uitkomsten van onderzoek naar gewichtsveranderingen bij gezonde, a term pasgeborenen.In de Acta Pædiatrica… Berichten | 3 juni 2008

Kloostermanpercentielen vervangen

De Stichting Perinatale Registratie Nederland (PRN) heeft een nieuwe set geboortegewichtcurven gelanceerd, die is gecorrigeerd naar pariteit, sekse en etnische achtergrond.De Stichting Perinatale Registratie Nederland… Berichten | 27 september 2007

Zijn de in Nederland gebruikte echografische groeicurven bruikbaar en vergelijkbaar en correct?

Een van de belangrijkste terreinen waarop echoscopisch onderzoek bijdraagt aan de prenatale zorg is bij de controle op de foetale groei door middel van biometrie:… Samenvatting | 1 april 2007

Nieuwe referentiekaart voor gewichtsverlies in de eerste 2 weken bij borstgevoede kinderen

Objective: The validity of the rule of thumb that infants may have a weight loss of 10% in the first days after birth is unknown.… Overige publicatie | 31 juli 2006