Behandeling van hoge angst voor de bevalling met haptotherapie

De belangrijkste onderzoeksvraag van dit proefschrift was: Wat is het effect van haptotherapie op bevallingangst bij zwangeren met bovenmatige angst voor de bevalling, in vergelijk… Jaarindex | 7 februari 2019

Effect van haptotherapie bij zwangeren met bovenmatige bevallingsangst

Het proefschrift van haptotherapeut Gert Klabbers bevat de resultaten van een gerandomiseerde gecontroleerde studie naar het effect van haptotherapie bij ernstige bevallingsangst, een review over… Promotie | 8 oktober 2018

Behandeling van hoge angst voor de bevalling met haptotherapie

Een aantoonbare groep zwangeren (6%) heeft een hoge angst voor de bevalling. Bij zwangeren met angst voor de bevalling komen┬áverschillende complicaties en verloskundige interventies vaker… Jaarindex | 28 maart 2017