Procesmonitoring prenatale screening infectieziekten en erytrocytenimmunisatie (PSIE) 2016 en 2017

Het Centrum voor Bevolkingsonderzoek van het RIVM coördineert het landelijke bevolkingsonderzoek PSIE en geeft opdracht voor monitoring ervan. Deze monitoring betreft een periode van een jaar,… Jaarindex | 7 februari 2019

Deliver: Data EersteLIjns VERloskunde

Hoe (goed) doen we het nu eigenlijk in de eerstelijns verloskunde? Om dat te onderzoeken, heeft de AVAG (Academie Verloskunde Amsterdam en Groningen), samen met het… Jaarindex | 28 maart 2017

Procesmonitoring prenatale screening infectieziekten en erytrocytenimmunisatie (PSIE) 2015

Het Centrum voor Bevolkingsonderzoek van het RIVM coördineert het landelijke bevolkingsonderzoek PSIE en geeft opdracht voor monitoring ervan. Deze monitoring betreft een periode van een jaar,… Jaarindex | 28 maart 2017