Evaluatie van vijf jaar stuitbevallingen in het OLVG Amsterdam (NTOG 2018 #1)

Tot op heden is er geen consensus over de modus partus bij eenlingen in stuitligging. Tevens is er grote variatie bij Nederlandse ziekenhuizen in de aantallen… Overige publicatie | 28 juni 2018

Ervaren continuïteit van zorg hoger in de eerste lijn

Continue ondersteuning van dezelfde verloskundig zorgverlener tijdens de baring wordt geassocieerd met een positieve baringservaring en minder interventies. Het doel van deze Nederlandse studie was om… Samenvatting | 19 mei 2018

Resultaten ZonMw programma Zwangerschap en geboorte gebundeld

Betere samenwerking in multidisciplinaire consortia in de geboortezorg, preventie, betere zorg voor kwetsbare zwangeren en organisatie van zorg. Zomaar een greep uit de resultaten van… Berichten | 17 april 2018

Episiotomie in een low-risk populatie in Nederland

Een episiotomie is een van de meest verrichte operatieve ingrepen bij vrouwen. In veel landen is de incidentie van episiotomieën afgenomen sinds duidelijk is dat… Samenvatting | 1 mei 2014

Stichting Perinatale Registratie Nederland. Perinatale Zorg in Nederland 2012.

In 2012 zijn 173.099 vrouwen bevallen en 176.155 kinderen geboren na een zwangerschapsduur van 22 weken of meer. Bijna 90% van hen is geboren tussen… Overige publicatie | 7 januari 2014

Moedersterfte in Nederland: op de goede weg?

Moedersterfte komt in de westerse landen maar zelden voor. Het is de gezondheidsindicator met het grootste verschil tussen hoge en lage inkomenslanden. Van de 342.900… Samenvatting | 1 september 2013

Kwantitatieve kwaliteitsbeoordeling nekplooimeting: we meten met twee maten

De combinatietest is in Nederland de methode om te screenen op trisomie 21, 13 en 18. De nekplooi (NT)-meting is een belangrijk onderdeel van deze… Samenvatting | 1 september 2013

Geboortecentrum Onderzoek van start

Geboortecentra zijn ‘in’. De animo voor thuisbevallen is de laatste jaren teruggelopen, maar dat wil niet zeggen dat vrouwen massaal in het ziekenhuis willen bevallen.… Samenvatting | 1 mei 2013

De rol van risicoselectie in een integraal verloskundig zorgmodel

Risicoselectie is een belangrijk kenmerk van het Nederlandse verloskundig systeem van eerste- en tweedelijns zorg. Nu er in steeds meer regio’s wordt geëxperimenteerd met nieuwe… Samenvatting | 1 februari 2013

Verloskundige zorg veiliger dan gedacht

Al jaren geleden is de perinatale sterfte vooral bij de geboorten buiten kantooruren sterk afgenomen. Toch heerst sinds het artikel ‘Beter baren’ (2008) nog steeds… Samenvatting | 31 januari 2013