Kwaliteit van verloskundige zorg zoals ervaren door niet-westerse zwangeren in de regio Nijmegen

Binnen Nederland bestaan er grote verschillen in perinatale sterfte waarbij met name niet-westerse vrouwen in de grote steden tot de risicogroep behoren. Eerder onderzoek suggereert… Samenvatting | 1 november 2012

Accreditatie opleidingen is sluitstuk van kwaliteitszorg

De Academie Verloskunde Amsterdam- Groningen, de Verloskunde Academie Rotterdam en de Academie Verloskunde Maastricht houden actuele verloskundige ontwikkelingen bij en integreren nieuwe kenn en inzichten… Samenvatting | 1 maart 2012

KNOV-Praktijkaccreditatie: continu werken aan kwaliteit

Verloskundigenpraktijken kunnen sinds 2009 een keurmerk halen voor hun praktijkvoering en klanttevredenheid: de KNOV-praktijkaccreditatie. Met dit keurmerk maken verloskundigenpraktijken zichtbaar dat zij voldoen aan de… Samenvatting | 1 februari 2012

De robsonclassifcatie: nuttig bij verloskundige audit

De  Robson ten group classification is een relatief nieuwe manier om na te gaan bij welke patiënten in een populatie sectio’s worden gedaan. Dit artikel… Samenvatting | 1 november 2011

Perinatale audit Noord-Nederland: de eerste twee jaar

Perinatale audit is één van de instrumenten om de kwaliteit van de zorg voor moeder en kind te verbeteren [dunn pM, Mcilwaine, 1996]. Hierdoor kan… Samenvatting | 1 juni 2011

Audit: essentieel, maar beperkt meetinstrument

Audit is een instrument om kwaliteitsverbetering van zorg te bewerkstelligen. Een audit maakt duidelijk hoe vaak professionals zich houden aan de afspraken die zij zelf… Samenvatting | 1 maart 2011

Organisatie van spoedzorg in de verloskundige keten

In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de organisatie van spoedzorg in de verloskundige keten. Het onderzoek is opgezet op initiatief van… Overige publicatie | 1 december 2010

Moedersterfte in Nederland

Wereldwijd overlijden jaarlijks 535.900 vrouwenten gevolge van de zwangerschap [Hill et al,2007]. In dit perspectief is de moedersterfte inNederland gelukkig laag, maar in de periode1993-2005… Samenvatting | 1 juni 2010

Wat ons opvalt in de LVR2: Perinatale sterfte (4): Bij nacht en ontij

In eerdere afeveringen van deze rubriek hebben we aandacht gegeven aan perinatale sterfte in relatie tot zwangerschapsduur, in relatie tot de interventies aan het begin… Samenvatting | 1 juni 2010

Professionele zorg voor borstvoeding: wat komt erbij kijken?

Verloskundige praktijken, die bekwaam zijnin het begeleiden bij borstvoeding, kunnendit tonen door het WHO/Unicef-certificaat‘Zorg voor Borstvoeding’ te behalen.Ongeveer 10% van de praktijken in Nederlandheeft dit… Samenvatting | 1 mei 2010