Uit de Koepel Kwaliteit: Veilig zwanger zijn in Nederland

Het overlijden van een vrouw tijdens of na haar zwangerschap is een dramatische gebeurtenis: voor de nabestaanden, maar ook voor alle medisch betrokkenen. Terwijl de… Samenvatting | 1 februari 2010

Kwaliteit van de verloskundige zorg in Nederland door de ogen van vrouwen

Kwaliteit metenAls je een verloskundig systeem ambieert waarbij de cliënte centraal staat, ontkom je er niet aan om die cliënte haar voorkeuren, ervaringen en tevredenheid… Samenvatting | 1 december 2009

Obstetric audit in Namibia and the Netherlands

Het proefschrift van Jeroen van Dillen, tropenarts en specialist in opleiding, leest als een warm pleidooi ter bevordering van de obstetrische audit in de dagelijkse… Promotie | 16 oktober 2009

Evaluatie pilot vervroegde vrijwillige herregistratie

Na een unaniem besluit van de AlgemeneLedenvergadering in juni 2005 is op1 januari 2006 het KwaliteitsregisterVerloskundigen van start gegaan. Met hetKwaliteitsregister zijn verloskundigen in staataan… Samenvatting | 1 oktober 2009

Zichtbare Zorg eerstelijns verloskunde

Een van de speerpunten van het huidigekabinet is transparantie van kwaliteit in allesectoren. Minister Klink wil dat duidelijkwordt welke zorgaanbieder welke kwaliteitlevert. Kwalitatief goede zorg… Samenvatting | 1 september 2009

Iedere slechte uitkomst verdient een audit!

De audit als methode voor de verbetering vande verloskundige zorg staat volop in debelangstelling (Van Diem et al, 2008; Waelputet al, 2008). Niet alleen gevallen… Samenvatting | 1 juli 2009

Certificering ‘Zorg voor Borstvoeding’

In de eerste kwetsbare kraamweek wordt debasis gelegd voor het verdere verloop van deborstvoeding, de relatie tussen moeder enkind, de voedingsinname, de groei van hetkind… Samenvatting | 24 april 2009

Regional perinatal mortality differences in the Netherlands; care is the question

Perinatal mortality is an important indicator of health. European comparisons of perinatal mortality show an unfavourable position for the Netherlands. Our objective was to study… Samenvatting | 14 april 2009

Kritisch naar onszelf kijken

‘Babysterfte in Nederland zeer hoog’ kopten de kranten en televisiejournaals indecember vorig jaar, toen het Euro-Peristat-rapport uitkwam. En het is waar:vergeleken met 25 andere landen… Samenvatting | 27 maart 2009

Reflectie op handelen door eerstelijns verloskundigen

Wat zijn redenen voor praktiserende eerstelijns verloskundigen om wel of geen gebruik te maken van de PRN-producten (LVR-1 praktijkanalyse 2005, PRN-jaarboek Perinatale Zorg in Nederland… Scriptie | 10 januari 2008