Bevalt het in bad? (NTOG 2017 #5)

Dit artikel rapporteert een inventarisatie van de mogelijkheden voor zwangeren om in bad te bevallen die op dit moment in Nederlandse ziekenhuizen voorhanden zijn en… Overige publicatie | 19 april 2018

Optimalisatie van zorg bij miskraam (NTOG 2017 #4)

In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de verschillende behandelopties voor vrouwen met een miskraam en wordt de behoefte aan een landelijke richtlijn over dit onderwerp onderschreven.… Overige publicatie | 17 april 2018

Multidisciplinaire richtlijn Borstvoeding

Deze richtlijn is in eerste plaats opgesteld voor zorgverleners. Maar we nodigen ook ouders en andere geinteresseerden van harte uit notie te nemen van de… Overige publicatie | 1 januari 2015

Eerste protocolbespreking in nieuwe rubriek Diabetes gravidarum

De kwaliteit van de gezondheidszorg verschilt tussen ziekenhuizen in Nederland. Niet alleen diagnostiek en therapiekeuze verschillen bij vergelijkbare ziektebeelden, maar ook in resultaten of uitkomsten… Samenvatting | 1 november 2014

Richtlijn Elektronisch voorschrijven: wat betekent deze voor verloskundigen?

Op 18 september 2013 verscheen de richtlijn Elektronisch voorschrijven van de artsenfederatie KNMG. Deze richtlijn verplicht verloskundigen niet tot elektronisch voorschrijven. Wel bent u verplicht… Samenvatting | 1 mei 2014

Nieuwe adviezen voor preventie van voedselovergevoeligheid

Voedselovergevoeligheid kan berusten op voedselallergie, bijvoorbeeld koemelkallergie, en op niet-allergische voedselintolerantie, zoals coeliakie en lactose-intolerantie. Koemelkallergie komt voor bij 1 tot 3% van alle zuigelingen… Samenvatting | 1 april 2014

Hoe komt een evidence-based richtlijn van de KNOV tot stand?

De meeste resultaten uit wetenschappelijk onderzoek zijn niet één op één te vertalen naar de praktijk. En op veel klinische vragen is geen direct antwoord… Samenvatting | 1 januari 2014

Perinataal beleid; uiteindelijk eigen keuze van de zwangere?

Perinatale zorg omvat de zorg voor de zwangere en haar (on)geboren baby(‘s) en heeft als doel een goede uitkomst voor beiden. De zwangere probeert zo… Samenvatting | 1 november 2013

Het gebruik van profylactische uterotonica in Nederland in beeld gebracht

Een fluxus postpartum (HPP; meer dan 1000 cc bloedverlies) is een serieuze complicatie voor de moeder. Internationale richtlijnen bevelen Active Management of the Third Stage… Samenvatting | 1 juni 2013

Drang en dwang rond de geboorte

Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) is onlangs gestart met de ontwikkeling van een multidisciplinaire richtlijn voor de jeugdzorg over ondertoezichtstelling (OTS) en uithuisplaatsing, in samenwerking met… Samenvatting | 1 mei 2012