Obesitas groeit, onze begeleiding ook

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft in 2006 overgewicht en obesitas gekozen als speerpunt voor het volksgezondheidsbeleid. Het Kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg CBO… Samenvatting | 1 april 2012

Richtlijn: Premenstrueel Syndroom

Aanleiding voor het maken van de richtlijn Veel vrouwen hebben last van milde premenstruele symptomen. Wanneer er echter sprake is van hevige symptomatologie kan er… Overige publicatie | 7 maart 2012

Lactatie verdient serieuze aandacht

Borstvoeding heeft uit gezondheidsoogpunt de voorkeur boven kunstvoeding. De beleidsdoelen voor lactatie worden echter bij lange na niet gehaald. Eén van de redenen daarvoor is… Samenvatting | 1 maart 2012

Multidisciplinaire richtlijn borstvoeding

Sinds 2 januari 2012 staat de multidisciplinaire richtlijn borstvoeding online. De richtlijn doet praktische aanbevelingen om vrouwen uniform te adviseren bij borstvoeding en eventuele problemen.… Samenvatting | 1 maart 2012

Vergelijken van internationale richtlijnen op het gebied van hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap

Wereldwijd is momenteel veel aandacht voor richtlijnontwikkeling waarbij in snel tempo nieuwe methoden worden gepresenteerd. Samenwerkende internationale partijen, zoals de guidelines international network (GIN) stimuleren… Jaarindex | 3 februari 2012

Richtlijnen, een pijnlijke zaak?

In welke mate houden verloskundigen in Nederland zich aan de KNOV standaard ‘Prenatale begeleiding’ en de CBO-richtlijn ‘Medicinale pijnbehandeling tijdens de baring’? Welke mogelijke barrières… Scriptie | 16 december 2011

Tien jaar na de Term breech trial, een balans voor Nederland

De Term breech trial (TBT) was een prospectief gerandomiseerd onderzoek onder 2088 vrouwen met een aterme stuitligging, waarbij een geplande vaginale baring werd vergeleken met… Samenvatting | 1 november 2011

Implementatie NVOG- modelprotocol ‘Datering van de zwangerschap’

Op 17 maart 2010 is het modelprotocol Datering van de zwangerschap aangenomen door de leden van de NVOG. Dit protocol is tot stand gekomen na… Samenvatting | 1 september 2011

Behandeling diabetes vermindert kans op complicaties

Leeuwen M van, Prins SM, Valk HW de et al. Diabetes gravidarum. Behandeling vermindert kans op complicaties. Ned Tijdschr Geneesk 2011;155:A2291 Directe link naar de… Berichten | 9 juni 2011

Tijdige opsporing en verwijzing bij hypertensieve aandoeningen

Goede risicoselectie, voorlichting en samenwerking zijn de sleutelwoorden van de nieuwe KNOV-standaard ‘Hypertensieve aandoeningen tijdens de zwangerschap, baring en postpartumperiode’. Verloskundigen krijgen met deze standaard… Samenvatting | 1 april 2011