Tijdige opsporing en verwijzing bij hypertensieve aandoeningen

Goede risicoselectie, voorlichting en samenwerking zijn de sleutelwoorden van de nieuwe KNOV-standaard ‘Hypertensieve aandoeningen tijdens de zwangerschap, baring en postpartumperiode’. Verloskundigen krijgen met deze standaard… Samenvatting | 1 april 2011

MECONIUMHOUDEND VRUCHTWATER

Meconium is een viskeuze bruingroene substantie die bestaat uit water, intestinale epitheelcellen, lanugo, slijm en intestinale secreten zoals gal (16). Meconiumpassage in utero leidt tot… Overige publicatie | 23 maart 2011

Hyperbilirubinemie: De implementatie van een nieuwe richtlijn

U ontvangt bij dit nummer van het  NTOG een samenvattingskaart van de richtlijn hyperbilirubinemie. Deze kaart is speciaal voor u als verloskundig hulpverlener ontwikkeld, om… Samenvatting | 1 februari 2011

Nieuwe richtlijn ‘Perinataal beleid bij extreme vroeggeboorte’

Circa 4 per 1000 geboorten in Nederland vindt extreem vroeg plaats, dat wil zeggen tussen22 en 26 zwangerschapsweken. Door verbete-ringen in de perinatale zorg is… Overige publicatie | 1 november 2010

Cliëntenparticipatie bij richtlijnontwikkeling

Individuele beroepsverenigingen stellen klinische richtlijnen op het gebied van subfertiliteit vaak op vanuit eigen visie en discipline. Hierdoor komen aanbevelingen soms niet overeen en ontbreekt… Berichten | 30 juni 2010

Nieuwe WHO-richtlijnen voor de behandeling en preventie van HIV

<p>Eind 2009 heeft de WHO nieuwe richtlijnen gepubliceerd voor de behandeling en preventie van HIV, ook specifiek voor moeder-kind transmissie van HIV en zuigelingvoeding bij… Berichten | 30 juni 2010

Implementatie HPP-richtlijn onder de loep

De haemorrhagia post partum (HPP) is wereldwijd een van de meest belangrijke oorzaken van moederlijke mortaliteit en morbiditeit. In Nederland is de incidentie van HPP… Berichten | 2 juni 2010

Beleid en behandeling bij zwangeren met hepatitis B

Jaarlijks wordt er in Nederland bij 800 zwangeren een infectie met hepatitis B (HBV) vastgesteld, waarbij het bij eenderde om een nieuwe infectie gaat (prevalentie… Berichten | 1 april 2010

Zorginhoudelijke indicatoren bij de richtlijn ‘Medicamenteuze pijnbehandeling tijdens de baring’

Richtlijnen hebben als doel de kwaliteit vande zorg te verbeteren. Om na te gaan of deaanbevelingen uit de richtlijn in de praktijkworden nageleefd, worden bij… Samenvatting | 1 april 2010

De VIL 2010, een levende richtlijn: van domeindenken naar ontschotting?

Per jaar bevallen in Nederland ongeveer180.000 vrouwen. De zorg voor deze vrouwenvoorafgaand aan, tijdens en kort na de baringwordt verricht door een keten waarin de… Samenvatting | 1 april 2010