Actualisering van de CBO richtlijn Tabaksverslaving

In dit tijdschrift vindt u de nieuwe samenvattingskaart van de geactualiseerde (herziene) richtlijn Tabaksverslaving van het CBO. Vanwege de veranderende maatschappij (rookvrije horeca) en acceptatie… Samenvatting | 1 februari 2010

Minder stuitbevallingen na invoering van beleidsprotocol voor versie

Het effect onderzoeken van het doorvoeren vaneen aantal procesmatige beleidsregels, het zogenaamdeproces protocol, op het succespercentagevan externe versie bij stuitligging.Opzet: Prospectief onderzoek.Gedurende een periode van… Samenvatting | 1 februari 2010

Fetal death: classification and diagnostic work-up

  Een nieuw in het UMCG ontwikkeld classificatiesysteem stelt artsen in staat bij 80 procent van de doodgeboren kinderen de doodsoorzaak vast te stellen. Gynaecoloog… Promotie | 27 januari 2010

Verminderde kindsbewegingen

Vrouwen met verminderde kindsbewegingen (VKB) hebben een verhoogd risico op negatieve geboorte uitkomsten, zoals doodgeboorte. Veertien verloskundeafdelingen van Noorse ziekenhuizen varieerden duidelijk in hun voorlichting… Berichten | 7 januari 2010

Postnatale zorg: ‘Do as the British do?’

De kraamzorg speelt binnen de postnatale zorg in Nederland een belangrijke rol. Het betekent dat bij het kraambed meerdere zorgverleners betrokken zijn. Geluiden uit de… Samenvatting | 1 januari 2010

Vitamine K beleid

In september 2009 heeft het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Kindergenees- kunde (NVK) de nieuwe landelijke richtlijn Vitamine K beleid bij voldragen baby’s geaccordeerd.Om… Samenvatting | 1 januari 2010

Richtlijn Hyperbilirubinemie

Hyperbilirubinemie Op initiatief van de NVK is er een nieuwe multidisciplinaire evidence based richtlijn hyperbilirubinemie (‘geel zien van de baby’) ontwikkeld. Het CBO heeft hierbij… Overige publicatie | 1 oktober 2009

Prenatale Counseling bij Schisis

Schisis is een van de meest voorkomende aangeborenafwijkingen, met een geboorte-incidentie van ongeveer350 kinderen per jaar. Door een vernieuwde wetgeving,die werd geïntroduceerd in 2007, kan… Samenvatting | 1 juli 2009

Standpunt reanimatie herzien

In mei ontving u het standpunt reanimatie in de thuissituatie en vergelijkbare omstandigheden 2009. Evenals in 2005 is dit standpunt gebaseerd op de richtlijn ‘Reanimatie… Samenvatting | 1 juli 2009

Nieuwe en herziene NVOG richtlijnen van 2008

De Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) heeft in 2008 een aantal nieuwe en herziene perinatologische richtlijnen gepubliceerd. Voor klinisch verloskundigen zijn deze richtlijnen… Samenvatting | 24 april 2009