HELLP als uiting van gemetastaseerd blaascarcinoom (NTOG 2017 #5)

Aan de hand van de casus in dit artikel wordt geïllustreerd hoe lastig het diagnostisch proces kan zijn bij een zwangere met een recidief maligniteit.… Overige publicatie | 17 april 2018

Kans op herhaling na hypertensieve aandoeningen

van Oostwaard MF, Langenveld J,  Schuit E et al. Recurrence of hypertensive disorders of pregnancy: an individual patient data meta-analysis. Am J Obstet Gynecol 2015;… Berichten | 2 juli 2015

Calciumsuppletie verkleint de kans op pre-eclampsie

Hofmeyr GJ, Lawrie TA, Atallah ÁN et al. Calcium supplementation during pregnancy for preventing hypertensive disorders and related problems. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014,… Berichten | 27 november 2014

Een bekende, maar zeldzame complicatie bij het HELLP-syndroom

Wanneer  een  zwangerschap  gecompliceerd  wordt door het HELLP-syndroom dient men  altijd bedacht te  zijn op de  zeldzame complicaties van het HELLP-syndroom.  In  deze  casus  wordt … Samenvatting | 1 mei 2012

De kennis van gezonde primigravidae over pre- eclampsie en HELLP-syn- droom

Volgens de Nederlandse richtlijnen zouden alle zwangere vrouwen moeten worden voorgelicht over hypertensieve complicaties zoals pre-eclampsie (PE) en HELLP-syndroom (HELLP). In hoeverre deze voorlichting in… Samenvatting | 1 november 2011

HELLP: dat voelt niet pluis!

Bij het opsporen van de juiste diagnose in geval van pre-eclampsie of HELLP is het belangrijk om, naast de eigen expertise van de verloskundige, nóg… Samenvatting | 1 april 2011

Proefschrift: Hypitat-1 nu echt afgerond

Iedere promovendus droomt van spraakmakende onderzoeksuitkomsten, maar voor slechts weinigen wordt dit bewaarheid. Management of gestational hypertension and mild pre-eclampsia at term Corine Koopmans 12… Berichten | 3 februari 2011

Oxidant-antioxidant balance and maternal health in preeclampsia and HELLP syndrome

Preëclampsie en het HELLP syndroom zijn al decennia lang onderwerp van onderzoek vanwege de grote negatieve invloed op de maternale en perinatale mortaliteit en morbiditeit.… Promotie | 15 december 2004

Laag plasmavolume als predisponerende factor voor pre-eclampsie en HELLP

Pre-eclampsie en het HELLP syndroom zijn bekende fenomenen in de verloskundige praktijk, maar de mechanismen achter het ontstaan van de symptomen en de daaraan gekoppelde… Samenvatting | 1 mei 2004