Screening in early pregnancy: more than Down syndrome alone

Esther Wortelboer is in Utrecht gepromoveerd op het thema van prenatale screening. Zij heeft zich gaandeweg haar onderzoek vooral geconcentreerd op de vraag, hoe de… Promotie | 26 oktober 2010

HELLP in de anamnese, in de eerste lijn?

In de praktijk komt het wel eens voor dat zwangeren met een HELLP-syndroom in de anamnese voor een volgende zwangerschap naar een eerstelijns verloskundig zorgverlener… Scriptie | 8 maart 2002