Procesmonitoring prenatale screening infectieziekten en erytrocytenimmunisatie (PSIE) 2016 en 2017

Het Centrum voor Bevolkingsonderzoek van het RIVM coördineert het landelijke bevolkingsonderzoek PSIE en geeft opdracht voor monitoring ervan. Deze monitoring betreft een periode van een jaar,… Jaarindex | 7 februari 2019

Evaluating progress towards triple elimination of mother-to-child transmission of HIV, syphilis and hepatitis B in the Netherlands

In 2014 heeft de Wereld Gezondheid Organisatie (WHO) validatiecriteria opgesteld voor de eliminatie van moeder-op-kind transmissie van hiv en syfilis. In deze studie evalueren we… Jaarindex | 7 februari 2019

Procesmonitoring prenatale screening infectieziekten en erytrocytenimmunisatie (PSIE) 2015

Het Centrum voor Bevolkingsonderzoek van het RIVM coördineert het landelijke bevolkingsonderzoek PSIE en geeft opdracht voor monitoring ervan. Deze monitoring betreft een periode van een jaar,… Jaarindex | 28 maart 2017

Inadequate nazorg bij Hepatitis B-positieve zwangeren

Chang MS, Tuomala R, Rutherford AE et al. Postpartum care for mothers diagnosed with hepatitis B during pregnancy. Am J Obstet Gynecol 2014. DOI: 10.1016/j.ajog.2014.09.032… Berichten | 9 februari 2015

Screening hiv, HB en syfilis effectief

Het RIVM heeft de effectiviteit geëvalueerd van prenatale screening op hiv, hepatitis B en syfilis ter voorkoming van moeder-opkindtransmissie. Op de Coul E, van Weert… Berichten | 1 maart 2011

Beleid en behandeling bij zwangeren met hepatitis B

Jaarlijks wordt er in Nederland bij 800 zwangeren een infectie met hepatitis B (HBV) vastgesteld, waarbij het bij eenderde om een nieuwe infectie gaat (prevalentie… Berichten | 1 april 2010

Melding mogelijke bijwerkingen van Hepatitis Bo-vaccinaties

Veiligheidsbewaking RVPDe veiligheidsbewaking van het Rijksvaccinatieprogramma(RVP) wordt uitgevoerd door het Rijksinstituut voorVolksgezondheid en Milieu (RIVM) en heeft als ruggengraateen spontaan gestimuleerd meldsysteem. Debelangrijkste basis hiervoor… Samenvatting | 23 januari 2009

Herzien beleid bij zwangeren met hepatitis B

  Hepatitis B is de meest voorkomende virale infectieziekte in de wereld. De overdracht gebeurt voornamelijk van moeder op kind. Door screening in de zwangerschap… Samenvatting | 22 augustus 2008