TRIDENT-2 studie: Proefimplementatie van de niet-invasieve prenatale test als eerste screeningstest

In ons land kan elke zwangere die dat wenst kiezen voor prenatale screening naar foetale trisomie 21 (downsyndroom), trisomie 18 (edwardssyndroom) en 13 (patausyndroom), waar… Jaarindex | 7 februari 2019

Betere naleving richtlijn voor herhaalde miskraam

Optimizing quality of care for couples with recurrent miscarriage. Emmy van den Boogaard,  29 oktober 2014, Universiteit van Amsterdam. Promotor: prof. dr. F. van der… Berichten | 9 februari 2015

Wat komt er na de PAN? ACTion in actie!

De audit loopt. Elke bijeenkomst zijn er weer vele mensen aanwezig vanuit alle betrokken doelgroepen. De aanwezigen bespreken de casussen en analyseren Sub Standard Factoren… Samenvatting | 1 oktober 2014

Proefschrift: Het verhaal over de invoering van NIPT

NIPT. Non-invasive prenatal testing: towards implementation in the Netherlands, Joanne Verweij, Universiteit Leiden, 29 april 2014 Directe link naar de volledige versie van het proefschrift op Kennispoort… Berichten | 3 juni 2014

NIPT. Non-invasive prenatal testing: towards implementation in the Netherlands

Gevoel voor timing kan Joanne Verweij niet ontzegd worden met haar proefschrift over de invoering van de baanbrekende niet-invasieve prenatale test, beter bekend als NIPT.… Promotie | 29 april 2014

Een vlotte implementatie van een richtlijn.

Kluiver de E, Offringa M, Walther FJ et al. Perinataal beleid bij extreme vroeggeboorte. Een onderzoek naar de implementatie van de richtlijn.Ned Tijdschr Geneesk 2013;157… Berichten | 17 februari 2014