Regional variations in transfer rates, place of birth and the use of interventions during childbirth in the Netherlands from 2010 to 2013

Interventies in de geboortezorg zijn van belang om morbiditeit en mortaliteit te voorkomen, maar overmatig gebruik kan onnodige schade veroorzaken. Grote regionale variatie zou onwenselijk… Jaarindex | 30 mei 2017

De (kosten) effectiviteit van een online interventie (MamaKits) voor zwangere vrouwen met stress, depressieve en/of angstklachten

Depressieve- en angstklachten tijdens de zwangerschap zijn een probleem voor de vrouw en haar kind waaronder een verhoogde kans op postpartum depressie, niet starten met borstvoeding,… Jaarindex | 28 maart 2017

Ook in Canada is thuis bevallen een veilige keuze

Deze Canadese studie in de provincie Ontario vergelijkt de uitkomsten tussen een geplande thuisbevalling en een geplande ziekenhuisbevalling van laagrisico zwangeren onder zorg van een… Berichten | 8 april 2016

Voorkeur plaats bevalling nullipara beïnvloedt verloop zwangerschap en baring

Eerder onderzoek richtte zich voornamelijk op het verband tussen de geplande plaats van de bevalling bij aanvang van de baring en geboorte uitkomsten en het… Berichten | 10 juli 2015

Referaat- Hoe ervaren verloskundigen onzekerheid tijdens de normale baring?

De toenemende medicalisering van zwangerschap en bevalling baart zorgen. Deze kan vooral bij vrouwen met een laagrisico leiden tot onnodige interventies en de daarmee gepaard… Samenvatting | 1 november 2013

Tendensen in de medicalisering van geboorte in Vlaanderen en Nederland

In dit artikel bieden we nieuwe inzichten over de medicalisering van geboorte door de tendensen inobstetrische interventies in Vlaanderen en Nederland te onderzoeken. We betrekken… Samenvatting | 1 juli 2013

Minder sectio’s door continue zorg

Wanneer verloskundigen de regie over de zorg hebben (midwifery led care) kan dat medische interventies voorkomen. Met de gerandomiseerde COSMOS-trial levert het onderzoeksteam van de… Samenvatting | 1 oktober 2012

Wat ons opvalt in de LVR2: Vrijheid van handelen

Verschillen in interventiebeleid tussen de tweedelijns verloskundige praktijken mogen worden verwacht. Beleid is immers vooral gestoeld op persoonlijke visie en ervaring. Als die eenmaal zijn… Samenvatting | 1 december 2011

De kunst van het handelen

Een geboorte zonder interventie bestaat bij ons niet meer, ook al wordt er soms gesproken van interventievrije geboorte. en ‘normale geboortes’ zijn ook niet altijd… Samenvatting | 1 oktober 2011

Wat ons opvalt in de LVR2: Kind van de rekening

Interventies tijdens de baring zijn belastend voor moeder en kind, maar ten onrechte niet ingrijpen kan ernstige gevolgen hebben. Vanuit dit dilemma zullen artsen waarschijnlijk… Samenvatting | 1 augustus 2011