Wat ons opvalt in de LVR2: Serotiniteit is uit

In juni 2007 accordeerde de algemene ledenvergadering van de NVOG de Richtlijn Serotiniteit. Deze richtlijn geeft ruimte voor electieve inleiding van de baring in de… Samenvatting | 1 maart 2011

Wat ons opvalt in de LVR2: Interventies bij tweelingen

In de LVR2 van de afgelopen elf jaar (1999-2009) zijn ruim 1,3 miljoen kinderen geregistreerd. Circa 6% van hen behoort tot een tweeling. Dat zijn… Samenvatting | 1 februari 2011

Wat ons opvalt in de LVR2: Perinatale sterfte (4): Bij nacht en ontij

In eerdere afeveringen van deze rubriek hebben we aandacht gegeven aan perinatale sterfte in relatie tot zwangerschapsduur, in relatie tot de interventies aan het begin… Samenvatting | 1 juni 2010

Wat ons opvalt in de LVR2: Perinatale sterfte (2): Begin van de baring

Onze huidige analyses met LVRinsight zoomen in op perinatale sterfte. We hebben in de vorige afevering gezien dat de kans op sterfte van het kind… Samenvatting | 1 maart 2010

Verminderde kindsbewegingen

Vrouwen met verminderde kindsbewegingen (VKB) hebben een verhoogd risico op negatieve geboorte uitkomsten, zoals doodgeboorte. Veertien verloskundeafdelingen van Noorse ziekenhuizen varieerden duidelijk in hun voorlichting… Berichten | 7 januari 2010

Thuisbevallen in Canada

Ook in Canada, waar verloskunde nog een relatief nieuw ‘zelfstandig vak’ is, hebben laag-risico-zwangeren de keuze uit een geplande thuis- of ziekenhuisbevalling onder begeleiding van… Berichten | 5 november 2009

Geïnformeerde keus aan de vrouw

Met interesse hebben wij dit commentaar gelezen, als reactie op de richtlijn voor medicamenteuze pijn – behandeling bij de bevalling (www.cbo.nl) [NVA 2008; NVOG 2008].… Samenvatting | 1 oktober 2009

Waarom wordt deze gang van zaken überhaupt getolereerd?

  Waarom wordt deze gang van zaken überhaupt getolereerd? Als maatschappij hebben wij een lange weg afgelegd sinds de jaren ’60 en ’70, toen vrouwen… Samenvatting | 1 oktober 2008

Vanzelfsprekendheden in de verloskunde op de helling!

Het merendeel van de barende vrouwen bevalt in rugligging. Dit is zo vanzelfsprekend dat weinig verloskundigen, artsen én barende vrouwen zelf, zich afvragen of dat… Samenvatting | 7 april 2008

Verschil in depressie en zelfbeeld 3 jaar postpartum

Wat is het verschil in EPDS en RSES tussen thuisbevallers en poliklinische bevallers van de moeder drie jaar na de geboorte van het kind in… Scriptie | 7 februari 2008