Moeder-kindconflict of arts-patiëntconflict? (NTOG 2017 #2)

De afgelopen tijd is er discussie geweest in verloskundig Nederland over de mogelijkheid een gedwongen sectio te verrichten, na interventie van een rechter. Ook is er al langer… Overige publicatie | 9 maart 2018

Perinataal beleid; uiteindelijk eigen keuze van de zwangere?

Perinatale zorg omvat de zorg voor de zwangere en haar (on)geboren baby(‘s) en heeft als doel een goede uitkomst voor beiden. De zwangere probeert zo… Samenvatting | 1 november 2013