Effect van zwangerschapsduur op de gezondheid van jonge kinderen

Boyle et al. onderzochten het verband tussen de zwangerschapsduur en de gezondheid van kinderen tot de leeftijd van vijf jaar. Zij ontdekten een gradiënt in… Samenvatting | 1 november 2012

Neonatologie: een bijzondere tak van sport

NTOG-redactielid en neonatoloog dr. Willem de Vries aan het woord Samenvatting | 1 december 2011

Wat ons opvalt in de LVR2: Kind van de rekening

Interventies tijdens de baring zijn belastend voor moeder en kind, maar ten onrechte niet ingrijpen kan ernstige gevolgen hebben. Vanuit dit dilemma zullen artsen waarschijnlijk… Samenvatting | 1 augustus 2011

Vitamine K beleid

In september 2009 heeft het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Kindergenees- kunde (NVK) de nieuwe landelijke richtlijn Vitamine K beleid bij voldragen baby’s geaccordeerd.Om… Samenvatting | 1 januari 2010

Wat ons opvalt in de LVR2

Bij de circa 1 miljoen aterme bevallingen die de afgelopen tien jaar in de tweede lijn plaatsvonden, werd in 39% van de gevallen geen kinderarts… Samenvatting | 1 november 2009

Aangeboren oorschelpafwijkingen eenvoudig behandelen met spalkje

Het spalken van een aangeboren vervormingvan het oor is een eenvoudige en effectievetechniek. Daarvoor moet de pasgeborene weltijdig worden verwezen, liefst in de eersteweek na… Samenvatting | 1 juli 2009

Screening op transiënte leukemie bij kinderen met Down syndroom

SamenvattingKinderen met Down syndroom (DS) hebben een verhoogdekans op het ontwikkelen van leukemie. Deze leukemieënverschillen in karakteristieken vergeleken met leukemiebij kinderen zonder DS.Ongeveer 10% van… Samenvatting | 24 april 2009