Aandeel verloskundigen met een klinische vervolgopleiding neemt toe. Een analyse gebaseerd op de NIVEL-registratie van verloskundigen

Na de vierjarige basisopleiding kunnen verloskundigen een vervolgopleiding voor hun vakgebied volgen. In het bijzonder zijn er sinds 2005 enkele vervolgopleidingen gericht op het werken… Samenvatting | 1 oktober 2014

De verloskundearts

Het Medisch Centrum Haaglanden (MCH) is in mei 2013, in samenwerking met het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en het Haagse Bronovo Ziekenhuis, gestart met… Samenvatting | 1 juli 2014

Leidraad voor een protocol voor de positie van klinisch verloskundigen

Samenvatting De (juridische) positie van de klinisch verloskundige is in Nederland nog niet goed geregeld, ondanks het feit dat inmiddels meer dan een kwart van… Samenvatting | 1 juli 2014

Cijfers uit de registratie van verloskundigen

Het NIVEL verzamelt cijfers over de arbeidsmarkt van verloskundigen met behulp van de verloskundigenregistratie. Deze cijfers verschaffen bijvoorbeeld inzicht in de omvang en samenstelling van… Samenvatting | 1 januari 2014

Bevallen na een eerdere keizersnede en de rol van de klinsch verloskundige

Steeds vaker worden klinisch verloskundigen geconfronteerd met vrouwen met een sectio in de voorgeschiedenis. Het sectiopercentage in Nederland steeg van 7,4% in 1990 tot 15,1%… Samenvatting | 1 juli 2013

Variatie in het vak

Een op de vier verloskundigen in Nederland werkt als klinisch verloskundige. De klinisch verloskundige begeleidt het merendeel van de vrouwen met een verhoogd risico. Vaak… Samenvatting | 1 juni 2013

De klinisch verloskundige 2.0, een nieuwe beroepsgroep?

‘Wat zijn mijn taken en verantwoordelijkheden bij de beoordeling of een vrouw wel of geen vaginale bevalling kan hebben na een eerdere sectio?’, ‘Welke zwangere… Samenvatting | 1 februari 2013

De farmaceutische markt in internationaal perspectief

Tot veler verbazing zijn we het afgelopen jaar meermaals geconfronteerd met het gegeven dat voor de verloskunde essentiële geneesmiddelen – zeer plotseling – niet beschikbaar… Samenvatting | 1 oktober 2012

Sterke groei aantal klinisch werkende verloskundigen

Tien jaar geleden, in de jaren rond de millenniumwisseling, was er een groot tekort aan zorgverleners in de hele verloskundige keten. Dit leidde tot hoge… Samenvatting | 1 oktober 2011

De verloskunde in Nederland en de opleiding tot gynaecoloog

De kwaliteit van de verloskundige zorg in Nederland staat onder druk. Op basis van de Peristat I- en Peristat II-gegevens lijkt de perinatale sterfte hoog… Samenvatting | 1 september 2011