Kraamzorg 2.0: heeft spreiding en/of onderbreking van kraamzorg, zonder uitbreiding van het aantal zorguren, een positief effect op de slagingskans van borstvoeding en ervaren zelfredzaamheid en kwaliteit van zorg door de moeder tijdens en na afloop van de kraamtijd?

Het huidige LIP kent 24-80 uur kraamzorg binnen 8-10 aaneengesloten dagen. De restricties in zowel het aantal dagen als de aaneengeslotenheid van dagen, worden in… Jaarindex | 7 februari 2019

Kraamzorg 2.0: biedt spreiding en/of onderbreking van kraamzorg, zonder uitbreiding van het aantal zorguren, gezondheidswinst voor moeder en kind tijdens en na afloop van de kraamtijd?

Dit project richt zich op het effect van geïndividualiseerde spreiding en/of onderbreking van kraamzorguren op de gezondheid van moeder en kind tijdens en na de… Jaarindex | 7 februari 2019

Continuous Care study, CC trial

Het advies van de stuurgroep zwangerschap en geboorte om continue begeleiding aan te bieden tijdens een bevalling is op dit moment onvoldoende geïmplementeerd in de… Jaarindex | 7 februari 2019

De ervaringen met kraamzorg in Nederland

In de Nederlandse DELIVER studie is onder meer gekeken naar de ervaringen van vrouwen met kraamzorg. Onderzocht is in welke mate er van kraamzorg gebruik… Samenvatting | 9 januari 2018

Continuous Care study, CC trial

Het advies van de stuurgroep zwangerschap en geboorte om continue begeleiding aan te bieden tijdens een bevalling is op dit moment onvoldoende geïmplementeerd in de… Jaarindex | 29 mei 2017

Etnische verschillen in het gebruik van kraamzorg

Lamkaddem M, Straten van der A, Essink-Bot ML et al. Ned Tijdschr Geneeskd.2014;158:A7718 Directe link naar de volledige gratis versie van het artikel. Kraamzorg heeft naast… Berichten | 19 maart 2015

Verbetering nodig in de samenwerking tussen kraamzorg en JGZ voor verantwoorde geboortezorg

De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft een meerjarig toezichtonderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van de geboortezorg in Nederland. Onderdeel hiervan was een deelonderzoek naar de… Overige publicatie | 17 juni 2014

Onderzoek binnen de verloskunde en kraamzorg door TNO

Het team Verloskunde en Kraamzorg van TNO is enthousiast bezig vorm te geven aan een vakgroep Women’s and Family Health. Hierin heeft verloskundig onderzoek een… Samenvatting | 1 januari 2014

Minder perinatale sterfte door getrainde traditionele birth-attendents

Gill CJ, Phiri-Mazala G, Guerina NG et al. Effect of training traditional birth attendants on neonatal mortality (Lufwanyama Neonatal Survival Project): randomised controlled study. BMJ… Berichten | 6 juli 2011