Zwanger met een chronische aandoening: evenwicht tussen controle en begeleiding gewenst

Deze Deense onderzoeksgroep heeft – ter bevordering van obstetrische zorg voor vrouwen met chronische ziekten – een kwalitatieve studie gedaan om hun ervaringen en behoeften… Samenvatting | 21 februari 2022

Kwalitatief onderzoek: een praktische introductie (deel 5)

Deze week kwam het vijfde deel (part 5) uit in de Series Practical guidance to qualitative research. Part 5 introduceert drie co-creatieve benaderingen voor onderzoek… Berichten | 20 januari 2022

Postpartum-ervaringen van vrouwen met lichamelijke beperkingen

Onderzoek naar vrouwen met lichamelijke beperkingen in de geboortezorg richt zich nog vooral op hun gezondheid in de zwangerschap en op ervaringen met het ouderschap,… Samenvatting | 29 maart 2021

Gebrek aan respect en grensoverschrijdend gedrag tijdens bevalling en geboorte

Wereldwijd wordt gebrek aan respect en grensoverschrijdend gedrag tijdens bevalling en geboorte steeds vaker gerapporteerd. In 2016 startte de Nederlandse cliëntenorganisatie Stichting Geboortebeweging de online-campagne… Samenvatting | 16 november 2020

Verloskundigen navigeren tussen praktijk en wetenschap in werving onderzoeksdeelnemers

Deze kwalitatieve studie in een grootstedelijke verloskundekliniek in Ierland exploreerde de ervaringen van verloskundigen bij het werven van deelnemers voor studies van andere onderzoekers. De… Samenvatting | 17 september 2019

Ervaringen van vrouwen met een laat- of post terme electieve inleiding

De laatste decennia is in westerse landen het percentage baringen dat ingeleid wordt toegenomen. Zo wordt ook bij laat- en post terme laag risico zwangerschappen… Samenvatting | 11 juni 2019

‘Nu of nooit’ – vrouwen met eerste zwangerschap op gevorderde leeftijd

Zwangerschap op latere leeftijd (‘advanced maternal age’ of AMA) komt steeds vaker voor. In de literatuur is veel aandacht voor de medische aspecten en kans… Samenvatting | 19 november 2018

Vooral wisselende emoties maken bevallingservaring complex

Deze kwalitatieve studie gaat in op de emotionele aspecten van bevallen en wat die voor een vrouw betekenen. Doel is om de complexiteit van een… Samenvatting | 11 juni 2018

Vrouwen wensen sensitieve bespreking van overgewicht

Het is bekend dat er een verband is tussen een hoge BMI en minder optimale perinatale uitkomsten. Maar de onderzoekers vragen zich af hoe constructief… Samenvatting | 22 februari 2018

Klinische besluitvorming van de eerstelijns verloskundige is complex

De grote variatie in beslissingen van eerstelijnsverloskundigen over verwijzing tijdens de baring doet vermoeden dat hun beslissingen op meer gebaseerd zijn dan alleen de drie… Samenvatting | 23 januari 2018