Verloskundigen navigeren tussen praktijk en wetenschap in werving onderzoeksdeelnemers

Deze kwalitatieve studie in een grootstedelijke verloskundekliniek in Ierland exploreerde de ervaringen van verloskundigen bij het werven van deelnemers voor studies van andere onderzoekers. De… Samenvatting | 17 september 2019

Ervaringen van vrouwen met een laat- of post terme electieve inleiding

De laatste decennia is in westerse landen het percentage baringen dat ingeleid wordt toegenomen. Zo wordt ook bij laat- en post terme laag risico zwangerschappen… Samenvatting | 11 juni 2019

‘Nu of nooit’ – vrouwen met eerste zwangerschap op gevorderde leeftijd

Zwangerschap op latere leeftijd (‘advanced maternal age’ of AMA) komt steeds vaker voor. In de literatuur is veel aandacht voor de medische aspecten en kans… Samenvatting | 19 november 2018

Vooral wisselende emoties maken bevallingservaring complex

Deze kwalitatieve studie gaat in op de emotionele aspecten van bevallen en wat die voor een vrouw betekenen. Doel is om de complexiteit van een… Samenvatting | 11 juni 2018

Vrouwen wensen sensitieve bespreking van overgewicht

Het is bekend dat er een verband is tussen een hoge BMI en minder optimale perinatale uitkomsten. Maar de onderzoekers vragen zich af hoe constructief… Samenvatting | 22 februari 2018

Klinische besluitvorming van de eerstelijns verloskundige is complex

De grote variatie in beslissingen van eerstelijnsverloskundigen over verwijzing tijdens de baring doet vermoeden dat hun beslissingen op meer gebaseerd zijn dan alleen de drie… Samenvatting | 23 januari 2018

Zwanger na fertiliteitsbehandeling: aandacht voor gevoelens belangrijk

In Nederland wordt 4.3% van de vrouwen zwanger na een fertiliteitsbehandeling. Na een succesvol traject wordt deze zwangerschap gezien als normaal en komen zwangeren bij… Samenvatting | 21 april 2017

Draaglast van insulinebehandeling bij vrouwen met zwangerschapsdiabetes

De prevalentie van diabetes gravidarum stijgt. De laatste jaren ontwikkelt ongeveer 8-10% van de zwangere vrouwen zwangerschapsdiabetes. 10-20% van hen moet dagelijks meerdere malen insuline… Samenvatting | 21 april 2017

Gevoeligheden in de communicatie met jonge ouders

Het noordoosten van Engeland heeft het hoogste percentages jonge ouders in heel Groot-Brittanie. Zij en hun kinderen hebben veel gezondheids- en sociale problemen die leiden… Berichten | 16 januari 2017

De goede verloskundige is veelzijdig

Er bestaat nog weinig inzicht in de perspectieven van vrouwen op wat een verloskundige “goed” maakt tijdens bevalling en geboorte. Daarom wilden de onderzoekers een… Berichten | 21 december 2016