Vulnerability in maternity services through the eye of the beholder

The impact of limited interactive health literacy in pregnancy disproportionally affects lower socio-economic groups and/ or including minority groups, affecting perinatal outcomes. Addressing health capabilities… Jaarindex | 7 februari 2019

Samen kwetsbaar, samen sterk

In het noorden van Nederland hebben veel zwangere vrouwen een lage sociaaleconomische status (SES, 36%) en andere risicofactoren voor zwangerschapscomplicaties (obesitas, roken, alcohol) en lopen… Jaarindex | 7 februari 2019

Hoe denken kwetsbare vrouwen over preconceptiezorg?

Er is veel aandacht voor preconceptiezorg voor kwetsbare vrouwen met een laag sociaaleconomische status (SES) en opleidingsniveau. Deze kwalitatieve studie richt zich op de beleving… Samenvatting | 19 mei 2018

Thuisbevalling riskanter in arm gezin?

Perinatale sterfte in de eerste lijn blijft een reden tot debat. In deze studie werden econometrische analyses toegepast om oorzakelijk verband te evalueren tussen de… Berichten | 14 juli 2016