Wat ons opvalt in de LVR2: Vrijheid van handelen

Verschillen in interventiebeleid tussen de tweedelijns verloskundige praktijken mogen worden verwacht. Beleid is immers vooral gestoeld op persoonlijke visie en ervaring. Als die eenmaal zijn… Samenvatting | 1 december 2011

Wat ons opvalt in de LVR2: Recente trends

De LVR2 voor 2010 is (later dan gewoonlijk) gepubliceerd. Wij nemen de gelegenheid om veranderingen te belichten voor onderwerpen die eerder in deze rubriek aan… Samenvatting | 1 november 2011

De robsonclassifcatie: nuttig bij verloskundige audit

De  Robson ten group classification is een relatief nieuwe manier om na te gaan bij welke patiënten in een populatie sectio’s worden gedaan. Dit artikel… Samenvatting | 1 november 2011

Wat ons opvalt in de LVR2: HPP revisited

Bijna twee jaar geleden rapporteerden wij op deze plaats wat ons opviel in de LVR2 aangaande haemorrhagia post partum (HPP): de sterke toename gedurende de… Samenvatting | 1 september 2011

Wat ons opvalt in de LVR2: Kind van de rekening

Interventies tijdens de baring zijn belastend voor moeder en kind, maar ten onrechte niet ingrijpen kan ernstige gevolgen hebben. Vanuit dit dilemma zullen artsen waarschijnlijk… Samenvatting | 1 augustus 2011

Wat ons opvalt in de LVR2 Hypertensie en interventie

De hypothese die we ditmaal met LVRinsight onderzoeken is dat er gedurende de laatste jaren bij hypertensie in de aterme periode een proactiever interventiebeleid werd… Samenvatting | 1 april 2011

Wat ons opvalt in de LVR2: Serotiniteit is uit

In juni 2007 accordeerde de algemene ledenvergadering van de NVOG de Richtlijn Serotiniteit. Deze richtlijn geeft ruimte voor electieve inleiding van de baring in de… Samenvatting | 1 maart 2011

Wat ons opvalt in de LVR2: Interventies bij tweelingen

In de LVR2 van de afgelopen elf jaar (1999-2009) zijn ruim 1,3 miljoen kinderen geregistreerd. Circa 6% van hen behoort tot een tweeling. Dat zijn… Samenvatting | 1 februari 2011

Wat ons opvalt in de LVR2: IGZ-kwaliteitsindicator 2011

Met ingang van 2011 introduceert de IGZ een nieuwe kwaliteitsindicator voor de tweedelijnsverloskunde: het percentage spontaan geëindigde baringen in de groep van nulliparae met een… Samenvatting | 1 december 2010

Wat ons opvalt in de LVR2: Geboortegewicht

De ongehoorde schat aan informatie die de LVR2 bevat, is te danken aan de jarenlange trouwe invoer van gegevens door alle praktijken in de twee… Samenvatting | 1 november 2010