De Maternal Near Miss (MNM) tool van de WHO mist groot deel van de vrouwen met acute maternale morbiditeit

In het proefschrift van Tom Witteveen wordt verslag gedaan van een twee jarige landelijke prospectieve studie, die een aantal risicofactoren naar voren brengt voor ernstige… Berichten | 2 november 2016

Episiotomie in een low-risk populatie in Nederland

Een episiotomie is een van de meest verrichte operatieve ingrepen bij vrouwen. In veel landen is de incidentie van episiotomieën afgenomen sinds duidelijk is dat… Samenvatting | 1 mei 2014

Ernstige maternale morbiditeit vergeleken

Samenvatting Doel Vergelijking van ernstige acute maternale morbiditeit tussen geplande thuis- versus geplande poliklinische bevallingen bij laagrisicovrouwen die de bevalling begonnen bij de eerstelijns verloskundige.… Samenvatting | 1 mei 2014

Embolisatie van de A. uterina bij een fluxus post partum; een succesvolle procedure voor een acuut probleem

Arteriële embolisatie van de arteria uterina is voor het eerst beschreven in 1979.1 Sindsdien is de embolisatie een bekende behandeling van een fluxus post partum… Samenvatting | 1 september 2012

Het post-abortus model en de maternale mortaliteit en morbiditeit.

RASCH V. Unsafe abortion and postabortion care – an overviewActa Obst Gynecol Scand 2011;90:692–700Directe link naar de samenvatting in Acta Obstet Gynecol Scand Veertig procent… Berichten | 3 november 2011

Audit ernstige maternale morbiditeit in Nederland

Doel Het beschrijven van audit van ernstige maternale morbiditeit in Nederland, waarbij zowel het proces van audit, als enkele mogelijke verbeterpunten worden geïllustreerd. Opzet Descriptief… Samenvatting | 1 maart 2011

Calciumsuppletie voorkomt hoge bloeddruk

Pre-eclampsie is verantwoordelijk voor een groot deel van de wereldwijde moedersterfte en neonatale sterfte. Vroeggeboorte (<37 weken) is de voornaamste oorzaak van perinatale sterfte, voornamelijk… Berichten | 2 december 2010

WHO Global Maternity Survey over sectios

Bij een electieve sectio caesarea loopt de moeder even veel risico’s op ziekte of sterfte als bij een sectio waar wel een medische indicatie voor… Berichten | 2 juni 2010

Risicoselectie en substandaardzorg- factoren bij ernstige fuxus post partum na thuispartus: LEMMoN- audit

Fluxus post partum (> 1000 cc bloedverlies) komt bij circa één op de dertig thuispartus voor. Het gemiddelde bloedverlies post partum na thuispartus bedraagt 390… Samenvatting | 1 februari 2010

Thuisbevallen in Canada

Ook in Canada, waar verloskunde nog een relatief nieuw ‘zelfstandig vak’ is, hebben laag-risico-zwangeren de keuze uit een geplande thuis- of ziekenhuisbevalling onder begeleiding van… Berichten | 5 november 2009