Midwifery Research Netwerk Nederland gaat van start!

De Academie Verloskunde Amsterdam- Groningen, de Verloskunde Academie Rotterdam en de Academie Verloskunde Maastricht houden actuele verloskundige ontwikkelingen bij en integreren nieuwe kennis en inzichten… Samenvatting | 1 oktober 2011

Op weg naar betere begeleiding bij excessieve gewichtstoename en psychische klachten

Excessieve gewichtstoename en psychische klachten zijn twee gezondheidsproblemen waar verloskundigen veel mee geconfronteerd worden. En hoewel beide problemen een risico vormen voor een goed verlopende… Samenvatting | 16 juni 2011

Vroedvrouwen, verloskunde, vrees en vertrouwen: een vierstemmige compositie

Stel: u werkt bij VWS en bent verantwoordelijk voor het beleid van de toekomstige verloskundige zorg in Nederland. En u wilt ook de belangen van… Samenvatting | 1 juni 2011

De organisatie van spoedzorg in de verloskundige keten

In de discussie rond de perinatale sterfte ligt de focus op de samenwerking tussen eerstelijns verloskundigen en de zorgverleners in de tweede lijn. Niet onbelangrijk… Samenvatting | 1 juni 2011

Weet u hoe uw bloeddrukmeter werkt?

Het meten van de bloeddruk is een van de meest uitgevoerde handelingen in de verloskundigenpraktijk. Kennis van de werking van de verschillende soorten bloeddrukmeters is… Samenvatting | 1 april 2011

Weinig sterfte bij bevallingen onder leiding van de verloskundige

Jaarlijks zouden 550 baby’s onnodig sterven omdat risicofactoren niet tijdig worden opgespoord in het Nederlandse verloskundige systeem. Dit stellen Bonsel en Steegers in een artikel… Samenvatting | 1 augustus 2010

Scriptie – Postnatale zorg in de spotlight

Leidt uitbreiding van de zorg in de postnatale periode in vergelijking met de huidige postnatale zorg tot en met zes weken postnataal tot een tijdige/vroegere… Scriptie | 25 juli 2010

Proactieve psychosociale begeleiding: een kwalitatief onderzoek

Verloskundigen zien psychosociale begeleidingals een vanzelfsprekend onderdeel van de verloskundigezorg. Dit wordt vaak als pluspuntvan de eerstelijns verloskundige zorg gezien,maar wat verwachten zwangere vrouwenprecies? Deze… Samenvatting | 1 juli 2010

Van samen werken naar samenwerken

Van alle kanten wordt beweerd dat een goede of betere samenwerking tussen verloskundigen en gynaecologen nodig is om de verloskundige zorg te optimaliseren. Er wordt… Scriptie | 1 juli 2010

Voortgang DELIVER

Ruim een half jaar geleden berichtten deprojectleiders Evelien Spelten en Trudy Klompons over het DELIVER-onderzoek. De hoogstetijd om te kijken naar de voortgang van dezegrootschalige… Samenvatting | 1 maart 2010