Ervaringen van vrouwen met gezamenlijke besluitvorming en geïnformeerde keuzes in de geboortezorg

Keuzebepaling, besluitvorming en autonomie zijn kernbegrippen in de huidige geboortezorg. De onderzoekers includeerden in deze systematische review kwalitatieve studies om beter inzicht te krijgen in… Samenvatting | 12 maart 2021

Invloed van het krijgen van een kind op de relatie tussen partners

De transitie naar het ouderschap is geassocieerd met veranderingen in de relatie tussen partners. Uit kwantitatief onderzoek is bekend dat er een verband is tussen… Samenvatting | 4 juni 2018