The rise of caseload practices in the Netherlands in the 21st century

De geboortezorg in Nederland is aan het veranderen. Zo wordt er in veel regio’s gewerkt aan het invoeren van ‘integrale geboortezorg’. Meestal wordt daar onder… Jaarindex | 4 mei 2017

Landelijke evaluatie geboortecentra

In een geboortecentrum kunnen vrouwen bevallen onder leiding van een verloskundige met hulp van een kraamverzorgende. De afgelopen jaren zijn er veel geboortecentra opgericht. Opvallend… Jaarindex | 28 maart 2017

Deliver: Data EersteLIjns VERloskunde

Hoe (goed) doen we het nu eigenlijk in de eerstelijns verloskunde? Om dat te onderzoeken, heeft de AVAG (Academie Verloskunde Amsterdam en Groningen), samen met het… Jaarindex | 28 maart 2017

Veilige eerstelijns verloskunde

In het Nederlands verloskundig systeem dient adequate risicoselectie ervoor te zorgen dat de bevalling na een gezonde zwangerschap veilig in de eerste lijn kan plaatsvinden. Onvoldoende… Jaarindex | 28 maart 2017

Investigating the client perspective on- and the organization of-, Midwifery led care in the Netherlands

The Netherlands offers a midwifery-led model of care; however the organization of maternity care in our country is changing. Integrated care is being introduced and… Jaarindex | 28 maart 2017

On speaking terms: choices and decision-making during the perinatal period

Pregnancy is a transition period in which choices are made with long-term impact on babies, women and their partners. Midwives can enhance women’s experience of childbirth… Jaarindex | 28 maart 2017

Florence: Fear of childbirth in relation to preference for place and mode of giving birth

Vrouwen met veel angst voor de bevalling hebben een verhoogd risico op een negatieve bevallingservaring, onafhankelijk van medische complicaties, ze hebben een hoger risico op bevalling… Jaarindex | 28 maart 2017

Joining forces against joint risks: structured care for vulnerable families in the Southwest Netherlands.

Kwetsbare zwangeren zijn een uitdaging in zorg: er is vaak sprake van multi-problematiek en is complex casemanagement vereist. Tegelijkertijd bestaat er een grotere kans op… Jaarindex | 28 maart 2017

Lifestyle en Zwangerschap

Veel onderzoek heeft aangetoond dat leefstijl en gezondheid tijdens de zwangerschap een grote invloed kunnen hebben op de ontwikkelende foetus. Ongunstige leefstijl en gezondheidsfactoren worden vaker… Jaarindex | 28 maart 2017

Raak Gewoon Zwanger Consortium (met daarin vertegenwoordigd: verloskundige praktijken, diëtist, fysiotherapeut, psycholoog, KNOV), Zuyd-Hogeschool, Universiteit Maastricht

Maternale distress heeft verstrekkende gevolgen voor de gezondheid van moeder en (ongeboren) kinderen. Binnen de huidige eerstelijns verloskundige zorg bestaat nauwelijks evidence-based routine beleid ten aanzien… Jaarindex | 28 maart 2017