Waarom stoppen eerstelijns verloskundigen met praktiseren?

In Nederland is 61% van de praktiserende verloskundigen jonger dan 40 jaar. Als er relatief weinig ervaren verloskundigen in het werkveld zijn, kan dat mogelijk… Samenvatting | 11 april 2022

Ervaringen van verloskundigen met het gebruik van CTG in de eerstelijns prenatale setting

Uit onderzoek is gebleken dat substitutie van zorgverlener, bijvoorbeeld een praktijk assistent die taken van een huisarts overneemt, leidt tot betere patiënt tevredenheid mits de… Samenvatting | 27 maart 2019

Wanneer je droombaan een nachtmerrie wordt

Verloskundigen zijn regelmatig betrokken bij of getuige van ernstige en ongewenste voorvallen, medische fouten en/of fysieke en emotioneel traumatische ervaringen van vrouwen. Er is weinig… Samenvatting | 20 maart 2019

Wat is een “goede verloskundige” volgens afstuderende verloskundigen?

Tijdens de opleiding leren studenten verloskunde kennis en vaardigheden maar daarnaast maken zij zich ook de normen en waarden (professionele socialisatie) eigen die passen bij… Samenvatting | 18 september 2017

Het proces van gezamenlijke besluitvorming over de plaats van bevalling

Nederlandse laag-risico vrouwen kunnen zelf de plaats van de bevalling kiezen. Om de besluitvorming ten aanzien van plaats van bevalling zo optimaal mogelijk te faciliteren… Samenvatting | 20 juni 2017

De zorgervaringen van hoog-risico zwangeren

Complicaties tijdens de zwangerschap veroorzaken stress bij de zwangere en zijn geassocieerd met een verhoogd risico op angst en depressie. Deze Nieuwzeelandse kwalitatieve studie onderzoekt… Samenvatting | 19 februari 2017

De rol van proactief gedrag van verloskundigen

De rol en behoeften van de zwangere en barende vrouw en haar sociale omgeving zijn in beweging. De huidige visie en organisatie van gezondheid, gezondheidszorg,… Berichten | 21 oktober 2016

Lengte van de dienst van de verloskundige heeft effect op kwaliteit van rapporteren

Het partogram en de geschreven rapportage tijdens de baring dragen bij aan het leveren van kwalitatieve intrapartum zorg. Verloskundigen werken vaak lange aaneensluitende periodes met… Berichten | 8 april 2016

Invloed van een klacht op de beroepsuitoefening van de verloskundige

In de medische zorg kan van alles misgaan, het blijft immers mensenwerk. Anno 2006 heeft de medische wereld steeds meer te maken met mondiger wordende… Scriptie | 2 juni 2006

Screening naar huiselijk geweld. Een taak voor verloskundigen?

Wat zijn de ervaringen van verloskundigen met routinematig screenen naar huiselijk geweld tijdens de zwangerschap en hoe ervaren zwangeren dit? Scriptie | 3 juni 2005