Misoprostol en bloedverlies post partum

Wat zijn voor een laagrisico-zwangerenpopulatie de effecten van misoprostol op het bloedverlies tot het vierde tijdperk post partum in vergelijking met conventionele middelen? (ondervoorbehoud) Scriptie | 1 januari 2006