Referaat- Implementatie van een surveillancesysteem voor moedersterfte in Marokko

Eén van de Millenniumdoelen is het terugdringen van moedersterfte. Om te weten in hoeverre dit doel bereikt is, zijn betrouwbare cijfers nodig over de maternal… Samenvatting | 1 oktober 2013

Moedersterfte in Nederland: op de goede weg?

Moedersterfte komt in de westerse landen maar zelden voor. Het is de gezondheidsindicator met het grootste verschil tussen hoge en lage inkomenslanden. Van de 342.900… Samenvatting | 1 september 2013

Regionale verschillen

Het aantal vrouwen dat overlijdt tijdens de zwangerschap, tijdens de bevalling of in het kraambed verschilt veel tussen landen met hoge en lage inkomens, maar… Samenvatting | 1 november 2012

Zwangere asielzoeksters in Nederland Meer aandacht waard

Onlangs overleed een vrouw in een asielzoekerscentrum in Leersum. Zij was samen met haar drie kinderen naar Nederland gekomen vanuit Somalië, om zich te herenigen… Samenvatting | 1 augustus 2010

Moedersterfte in Nederland

Wereldwijd overlijden jaarlijks 535.900 vrouwenten gevolge van de zwangerschap [Hill et al,2007]. In dit perspectief is de moedersterfte inNederland gelukkig laag, maar in de periode1993-2005… Samenvatting | 1 juni 2010

Uit de Koepel Kwaliteit: Veilig zwanger zijn in Nederland

Het overlijden van een vrouw tijdens of na haar zwangerschap is een dramatische gebeurtenis: voor de nabestaanden, maar ook voor alle medisch betrokkenen. Terwijl de… Samenvatting | 1 februari 2010

Maternale sterfte in Nederland ten gevolge van hypertensie tijdens de zwangerschap

Sinds 1981 rapporteren gynaecologen in Nederlandmaternale sterfte bij de maternale mortaliteit commissie(MMC) van de NVOG. Deze rapportage maakt deel uitvan continue anonieme landelijke registratie en… Samenvatting | 20 februari 2009

Obstetrische ectoscopie

In Medisch Contact van 22 februari j.l. doentropenarts en gynaecoloog Jelle Stekelenburgen acht co-auteurs een appel op Nederlandseartsen en verloskundigen om zich in te zettenvoor… Samenvatting | 1 april 2008

Preventie van moedersterfte wereldwijd door een actief nageboortetijdperk

Een fluxus is, zeker in de thuissituatie, een enerverende en gevaarlijke complicatie die langdurige gevolgen kan hebben voor de moeder. Het aantal vrouwen dat overlijdt… Samenvatting | 1 januari 2006