Calprotectin, intestinal Fatty Acid Binding Protein, oral feeding, Near Infrared Spectroscopy and bile acids as possible prognostic factors for development of necrotising enterocolitis in high risk neonates: ‘CALIFORNIA’

Necrotiserende enterocolitis is een ernstige gastrointestinale aandoening die een hoge morbiditeit en mortaliteit kent, en die met name voorkomt bij prematuur geboren kinderen. Tijdige voorspelling van… Jaarindex | 28 maart 2017

After necrotizing enterocolitis in preterm infants: The time to reach full enteral feeding and its relation to intestinal recovery and neurocognitive development: ‘NaNEC’.

Necrotiserende enterocolitis is een ernstige darmziekte van voornamelijk prematuur geboren kinderen. Tijdens en enige tijd na NEC wordt niet enteraal gevoed, hetgeen een negatief effect heeft… Jaarindex | 28 maart 2017