Aandeel verloskundigen met een klinische vervolgopleiding neemt toe. Een analyse gebaseerd op de NIVEL-registratie van verloskundigen

Na de vierjarige basisopleiding kunnen verloskundigen een vervolgopleiding voor hun vakgebied volgen. In het bijzonder zijn er sinds 2005 enkele vervolgopleidingen gericht op het werken… Samenvatting | 1 oktober 2014

Cijfers uit de registratie van verloskundigen

Samenvatting van de registratie over 2012: Werkzame verloskundigen Het aantal werkzame verloskundigen neemt jaarlijks toe. Op 1 januari 2013 telt Nederland 2.852 werkzame verloskundigen (incl.… Overige publicatie | 1 januari 2014

De arbeidsmarkt voor verloskundigen; wat zijn de verwachtingen voor de komende jaren?

Hoeveel verloskundigen moeten er in de toekomst worden opgeleid om aan de vraag te blijven voldoen? Dit zocht het NIVEL onlangs uit op verzoek van… Samenvatting | 1 juni 2013

NIVEL peiling 2012: Cijfers uit de registratie van verloskundigen

Nederland telt 2.692 werkzame verloskundigen (incl. waarneemsters). Van hen is 1,6% man. De meerderheid (51%) van de verloskundigen werkt in een eigen praktijk/maatschap. Ca. 28% werkt klinisch.… Overige publicatie | 1 januari 2013

Cijfers uit de registratie van verloskundigen

Nederland telt 2522 werkzame verloskundigen (incl. waarneemsters). Van hen is 2% man. De meerderheid (55%) van de verloskundigen werkt in een eigen praktijk/maatschap. Ca. 25%… Overige publicatie | 1 december 2010

Cijfers uit de registratie van verloskundigen – peiling 2009

Het NIVEL beschikt over een aantal registraties van beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg (huisartsen, verloskundigen, fysiotherapeuten en oefentherapeuten). Het registratieproject van verloskundigen is in 1983 van… Overige publicatie | 23 februari 2010

Cijfers uit de registratie van verloskundigen – peiling 2006

Het NIVEL beschikt over een aantal registraties van be-roepsbeoefenaren in de gezondheidszorg (huisartsen, verloskundigen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, oefen-therapeuten Cesar en Mensendieck). Het registratieproject van verloskundigen is… Overige publicatie | 1 november 2006

Behoefteraming verloskundigen 2004-2015

In 2001 heeft het NIVEL op verzoek van de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Verloskundigen (KNOV) en ZN (Zorgverzekeraars Nederland) en als onderdeel van het vijfjarige… Overige publicatie | 1 juni 2005