External validity and impact of first-trimester obstetric prediction rules in the Netherlands

Risicoselectie bij zwangere vrouwen is een belangrijk aspect binnen het Nederlandse obstetrische zorgsysteem. Het huidige systeem van risicoselectie is echter aan verbetering toe. Het is onvoldoende… Jaarindex | 28 maart 2017

Joining forces against joint risks: structured care for vulnerable families in the Southwest Netherlands.

Kwetsbare zwangeren zijn een uitdaging in zorg: er is vaak sprake van multi-problematiek en is complex casemanagement vereist. Tegelijkertijd bestaat er een grotere kans op… Jaarindex | 28 maart 2017

Naar meer continuïteit en cliënt gecentreerde zorg in integrale geboortezorg

Het doel van deze kwalitatieve studie in Nederland was om inzicht te geven in de meningen van zorgverleners in de geboortezorg en andere belanghebbenden over… Berichten | 23 januari 2017

Wat maakt samenwerking goed?

Het doel van deze scoping review was om factoren te identificeren die verband houden met goede samenwerking en communicatie in de geboortezorg: tussen zorgverleners onderling… Berichten | 28 april 2016

MEOWS, een hulpmiddel om maternale sterfte te voorkomen Modified Early Obstetric Warning System

Samenvatting De MEOWS (Modified Early Obstetric Warning System) is een obstetriespecifiek systeem waarbij de vitale parameters geregistreerd worden. Door vroegtijdige herkenning van alarmsignalen, is de… Samenvatting | 1 juli 2014