Atlas Kwetsbaarheid

Kwetsbaarheid be├»nvloedt niet alleen de gezondheid van personen zelf, maar kan ook een invloed hebben op de gezondheid van hun nageslacht. Door op deze kwetsbaarheid… Jaarindex | 7 februari 2019