Vergelijking Nederland – Engeland: Hoe bevallen laag risico-vrouwen in beide landen?

Het doel van deze studie was om de wijze van bevallen en de inzet van interventies te vergelijken tussen laag risico vrouwen in het zorgsysteem… Samenvatting | 21 november 2017

Organisatie van verloskundige zorg

Dit promotieonderzoek focust op de organisatie van verloskundige zorg in Nederland. Op dit moment kent de zorg een echelonsysteem, waarbij de eerstelijns verloskundige een zelfstandige… Jaarindex | 28 maart 2017

Vaker vaginale baring na sectio bij midwifery-led care.

Onderzoekers in een tertiair ziekenhuis in het Verenigd Koninkrijk bestudeerden het effect van het invoeren van midwifery-led care voor vrouwen met een sectio in de… Berichten | 12 september 2016

Nog geen consensus over invulling integrale zorg

Deze Nederlandse beschrijvende studie geeft inzicht in de mate van consensus tussen verschillende beroepsgroepen in de geboortezorg over bevorderende en belemmerende factoren bij een overgang… Berichten | 28 april 2016

Mogelijkheden voor verbetering geboortezorg nog onvolledig benut

De geboortezorg is in beweging en is nergens meer hetzelfde als in 2010, toen de Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte het rapport Een goed begin uitbracht… Overige publicatie | 17 juni 2014

Verloskundige samenwerkingsverbanden: acute zorg veiliger, preventie is blijven liggen

In 2010 bracht de Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte (SZG) het advies ‘Een goed begin. Veilige zorg rond zwangerschap en geboorte’ uit. Het rapport liet zien… Overige publicatie | 17 juni 2014

Cijfers uit de registratie van verloskundigen

Samenvatting van de registratie over 2012: Werkzame verloskundigen Het aantal werkzame verloskundigen neemt jaarlijks toe. Op 1 januari 2013 telt Nederland 2.852 werkzame verloskundigen (incl.… Overige publicatie | 1 januari 2014

Geboortecentrum Onderzoek van start

Geboortecentra zijn ‘in’. De animo voor thuisbevallen is de laatste jaren teruggelopen, maar dat wil niet zeggen dat vrouwen massaal in het ziekenhuis willen bevallen.… Samenvatting | 1 mei 2013

Verloskundig actieve huisarts bestaat nog steeds

In 1977 waren er ongeveer 2700 regulier gevestigde huisartsen verloskundig actief. Daarna is het aantal teruggelopen tot 1120 in 1998 en 465 in 2002. De… Samenvatting | 1 maart 2013

Acute verloskundige zorg betaalbaar voor de Nederlandse ziekenhuizen?

De relatief hoge perinatale sterfte in Nederland is de laatste jaren een ‘hot item’. Via verschillende wegen wordt geprobeerd deze sterfte terug te dringen, onder… Samenvatting | 1 februari 2013