Pessarium ter voorkoming van vroeggeboorte en toevoegen chirurgische debulking aan chemotherapie

Deze maand weer een update van Nederlands onderzoek. In de onlangs afgeronde ProTWIN studie is onderzocht of het profylactisch gebruik van een Arabinpessarium bij vrouwen… Samenvatting | 1 januari 2013