Invloed van intrapartum synthetische oxytocine op de lange termijn voor moeder en kind

Studies naar de invloed van het intrapartum gebruik van synthetisch oxytocine op gedrags- en emotionele problemen bij het kind op de lange termijn zijn niet… Samenvatting | 8 november 2021

Verband tussen oxytocine bij bevalling en angst en depressie postpartum

In deze studie is gekeken naar de relatie tussen het toedienen van synthetische oxytocine tijdens of direct na de bevalling en het optreden van depressies… Samenvatting | 29 december 2017

Zorgt oxytocine-injectie voor minder manuele placentaverwijderingen? (NTOG 2015#10)

De vraagstelling van het onderzoek: Vermindert injectie van oxytocine-oplossing in de vena umbilicalis bij een vastzittende placenta de noodzaak tot een MPV ten opzichte van… Samenvatting | 14 februari 2016

Proefschrift: Inleiden kan op meerdere tijdstippen

Studies on induced labor, Jannet Bakker, Universiteit van Amsterdam, 4 september 2013 Directe link naar de volledige versie van het proefschrift op Kennispoort Verloskunde LET… Berichten | 30 september 2013

Studies on induced labor

Centrale thema van dit proefschrift is het inleiden of bijstimuleren van de baring met intraveneus oxytocine. Het eerste deel van het proefschrift vergelijkt de gangbare start… Promotie | 4 september 2013

Actief leiden ‘the Dutch way’ blijkt effectief

Gülmezoglu AM, Lumbiganon P, Landoulsi S ea. Active management of the third stage of labour with and without controlled cord traction: a randomised, controlled, non-inferiority trial.… Berichten | 14 september 2012

Stijging obstetrische bloedingen

Het aantal ernstige bloedingen rond de partus neemt toe in de Westerse wereld, zo blijkt uit recente internationale literatuur. De Leidse onderzoekers Joost Zwart en… Berichten | 1 april 2010

Misoprostol als alternatief voor oxytocine

Oxytocine heeft de absolute voorkeur, maar misoprostol is een goed alternatief voor de behandeling van postpartum bloedingen als oxytocine niet voorhanden is. Deze uitkomst van… Berichten | 1 april 2010

Misoprostol to prevent post partum hemmorhage

Het vergelijken van de standaardbehandeling: Oxytocine 5IE op indicatie ter preventie van hemorrhagia post partum met Misoprostol, routinematig gegeven, in een Nederlandse verloskundige eerste lijns… Scriptie | 21 maart 2007

Prostaglandin E analogues for induction of labour

In dit proefschrift wordt een aantal onderzoeken beschreven, die de praktijk van inleiding en bijstimulatie van de baring met prostaglandine E analogen onderzoeken. In hoofdstuk… Promotie | 7 mei 2003