Management of labour pain

De zelfstandig werkende verloskundige is niet bevoegd om in de eerste lijn medicamenteuze pijnstilling voor te schrijven.┬áBehoudens een enkel slaaptablet of orale sedativa, veelal via… Jaarindex | 28 maart 2017