Beste beleid voor progressie van de baring: met of zonder partogram?

Gebruik van het partogram om de progressie van de ontsluitingsfase te beoordelen staat ter discussie. Het WHO partogram zoals we dat kennen, met een ‘actielijn’… Samenvatting | 18 november 2019

Lengte van de dienst van de verloskundige heeft effect op kwaliteit van rapporteren

Het partogram en de geschreven rapportage tijdens de baring dragen bij aan het leveren van kwalitatieve intrapartum zorg. Verloskundigen werken vaak lange aaneensluitende periodes met… Berichten | 8 april 2016

De ontsluiting vordert ook als wij er niet naar voelen

Ontsluiting van de cervix is dé maat voor de voortgang van de baring. Het vaginale toucher (VT) is daarvoor een onmisbare interventie. Maar het is… Samenvatting | 1 september 2014

Baringspijn

De vraagstelling luidt als volgt: welke factoren zijn geassocieerd met het voor de bevallende vrouw onvoldoende werkzaam zijn van pethidine als pijnstilling Scriptie | 1 maart 2010

Effect of different partogram action lines on birth outcomes

De redactie van Kennispoort Verloskunde presenteert ieder kwartaal een bespreking van een recente wetenschappelijke onderzoekspublicatie. Daarmee hoopt de redactie verloskundigen te stimuleren en te helpen… Overige publicatie | 28 november 2007

Preventive Support of Labour?

In dit retrospectieve statusonderzoek worden data geanalyseerd van alle primiparae in de regio Gouda, die in de periode van januari 2005 tot en met juni… Scriptie | 1 januari 2006