Sterke invloed van maternale lengte op het classificeren van pasgeborenen als SGA en LGA

Pasgeborenen worden geclassificeerd als small for gestational age (SGA), appropriate for gestational age (AGA) of large for gestational age (LGA) met Perined geboortegewichtcurven. Hoftiezer gebruikte… Samenvatting | 8 juni 2021

(Con)natale tanden: een punt van zorg voor verloskundigen en tandartsen

De meeste kinderen worden geboren zonder tanden. Toch komt het voor, dat er al tanden in de onderkaak bij enkele pasgeborenen te zien zijn. Dit… Samenvatting | 1 mei 2014

LESA Onderzoek van de pasgeborene

Deze LESA beschrijft de inhoud van het lichamelijkonderzoek van de pasgeborene direct postpartum.Het lichamelijk onderzoek van de pasgeborene is eenroutineonderzoek met als doel het opsporen… Samenvatting | 25 november 2008

Beslissingen rond het levenseinde bij ernstig zieke pasgeborenen

In Nederland sterven jaarlijks ruim duizend kinderen onder de leeftijd van 1 jaar. Bij tweederde van hen worden medische beslissingen genomen rondom de dood: wel… Samenvatting | 1 mei 2005