Samen beslissen in de verloskunde praktijk

Thuis of in het ziekenhuis? Prenatale screening of niet? Ingrijpen of nog even aanzien? De meeste cliënten willen actief betrokken worden bij het maken van… Samenvatting | 1 december 2011

Actief baren, op zoek naar evidence

Actief baren heeft zowel tijdens de ontsluitingsfase als tijdens de uitdrijvingsfase een toegevoegde waarde. Dit artikel bespreekt de beschikbare evidence over de effecten van verschillende… Samenvatting | 1 december 2011

Vrouwen zijn meer dan vehikels van hun kind

Op 1 juni 2011 promoveerde verloskundige Marlies Rijnders. In haar proefschrift beschrijft zij een aantal studies naar interventies in de eerstelijns verloskunde die de baringuitkomsten… Samenvatting | 1 juni 2011

Zwangerschapsuitkomsten en zorgbehoeften bij asielzoeksters

Onder asielzoeksters in Nederland is de maternale mortaliteit een veel hoger dan in de algemene bevolking, zo vonden wij bij eerder onderzoek naar sterfte en… Samenvatting | 1 december 2010

Geïnformeerde keus aan de vrouw

Een richtlijn voor pijnbehandeling bij de bevalling, met de veelzeggende boodschap ‘Het verzoek van de vrouw voldoet als indicatie’ vraagt om een enthousiast en instemmend… Samenvatting | 1 oktober 2010

Scriptie – Postnatale zorg in de spotlight

Leidt uitbreiding van de zorg in de postnatale periode in vergelijking met de huidige postnatale zorg tot en met zes weken postnataal tot een tijdige/vroegere… Scriptie | 25 juli 2010

Uitwendige versie; hoe vaak lukt het en wat vinden vrouwen er van?

Na de publicatie van de Term Breech Trial in2000, steeg het percentage sectio’s bij eenstuitligging in Nederland van 50 naar 80%.Dit stijgende percentage bracht hernieuwdeaandacht… Samenvatting | 1 juli 2010

“We moeten luisteren naar wat vrouwen belangrijk vinden”

Simone ontmoette de vader van haar kinderen Carolineen Daniel tijdens haar studie in Amerika (1986-1990).Liefde op het eerste gezicht, en samen public healthstuderen. In 1990… Samenvatting | 1 april 2010

Willen vrouwen een keizersnee?

In de geneeskunde neemt de keuzevrijheidvan de patiënt een steeds belangrijkere plaatsin. In de verloskunde zijn we al langer gewendaan keuzevrijheid. ”Waar wil je bevallen,… Samenvatting | 1 september 2009

Professionele steun van groot belang bij borstvoeding

Dat het geven van borstvoeding gunstige effecten voor kind en moeder heeft, is algemeen bekend. Zo biedt borstvoeding immunologische bescherming tegen diverse infecties[1], en mogelijk… Samenvatting | 1 juli 2009